Haptonomie


Bij de haptotherapie leer je jezelf bewust te worden van je gevoelens, zodat je er beter mee om kunt gaan en jezelf makkelijker kunt uiten. Je leert om naar je gevoel te luisteren en dit in balans te laten komen met je denken. Want: hoe bewust ben jij je van de informatie die je lichaam je geeft over of iets goed voelt of niet? Dit bewustzijn maakt dat je keuzes kunt maken vanuit vertrouwen in jezelf.

 

 

Op deze manier kunnen vicieuze cirkels worden doorbroken die vaak gerelateerd zijn aan stress-gerelateerde pijn.

 

Door verschillende ervaringen tijdens de sessie krijg je zicht op jouw patronen, gevoel en hoe je de wereld tegemoet treedt, hoe je omgaat met grenzen, en wat jouw kwaliteiten zijn en wat je nog wil ontwikkelen, in ontmoeting met de ander. Dit doen we door in gesprek te gaan, positie te bepalen en aan te raken.

 

Waar het bij haptotherapie om gaat heeft Anna Terruwe mooi omschreven: “Jij mag zijn zoals je bent, om te worden die je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw wijze en op jouw uur”.